Ansök Om Medlemskap

Medlemskap kan sökas av yrkesutövande filmklippare, som är huvudsakligen verksam inom film och det rörliga bildmediet. Medlemskap kan uppnås av den sökande under förutsättning att hon/han rekommenderas av minst två (2) medlemmar inom Föreningen. Medlemsavgift ska erläggas årligen. Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och ska godkännas av densamma.

Krav För Medlemskap