Vilka är vi?

Föreningen Sveriges Filmklippare

Föreningen SFK, Sveriges Filmklippare, är en sammanslutning av klippare främst verksamma inom film och tv.
Föreningen har funnits sedan 1988 och består idag av Sveriges absolut vassaste klippare.

Ansök om medlemskap Kontakta oss

Föreningens | Syfte

01.

Utbyte

Att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan filmklippare och därmed stödja varandra i yrkesutveckling och i kontakter med andra inom film, tv och video.

02.

Evenemang

Att anordna filmvisningar, diskussioner, filmanalyser och/eller arrangera liknande möten som kan främja utveckling och vidareutbildning för alla medlemmar inom föreningen.

03.

Villkor

Att värna om filmklipparnas arbetsvillkor, granska upphovsrättsliga frågor och därvid medverka till för filmklipparna positiva lösningar.

04.

Utveckling

Att medvetet verka till en utveckling av lärlingssystemet, för att på detta sätt främja återväxt och utbildning inom yrkeskategorin filmklippare.

05.

Utbildning

Att också verka för vidareutbildning av filmklippare på högskolenivå.

06.

Assistent

Att verka för att yrkeskategorin filmklipparassistent ska biträda filmklipparen i det dagliga arbetet.

07.

Uppskattning

Att medverka till att yrket filmklippare uppnår rätt uppmärksamhet och uppskattning.

08.

Samarbete

Att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom verksamhetsfälten.

Vad gör en klippare?

Filmklipparens yrke är djupt konstnärligt och i hög grad skapande. Konstnärlig sensibilitet och analytisk skärpa är avgörande egenskaper, liksom musikalitet, känsla för rytm samt bild- och ljudflöde. Som filmklippare arbetar du nära filmens regissör och producent under den slutliga utformningen av en produktion, så du behöver ha god samarbetsförmåga.

Du ska kunna leva dig in i det som berättas och kritiskt bedöma det inspelade materialet. 
En filmklippare färdigställer filmen av det inspelade filmmaterialet. Det viktigaste inom yrket är känsligheten inför materialet samt god samarbetsförmåga med filmens regissör och producent.

Arbetsplatsen kan till exempel vara ett produktionsbolag inom tv och film. 
Som filmklippare behöver du naturligtvis ha känsla för timing och estetik, men i första hand handlar filmklippning om berättande, om att beskriva människor och deras känslor.

Image Description
Det är vi som är
Sveriges Filmklippare
Våra Medlemmar Ansök Idag