Föreningen Sveriges Filmklippare

Integritetspolicy

Här kan du läsa vår integritetspolicy som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.

Information

Vi på Föreningen Sveriges Filmklippare lagrar följande information om våra Medlemmar för att förbättra våra tjänster över tid.

  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Webbplats

Föreningen Sveriges Filmklippare kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.

Föreningen Sveriges Filmklippare lagrar aldrig personuppgifter av detta slag i mer än 30 dagar från dess anskaffande.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Föreningen Sveriges Filmklippare i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har Föreningen Sveriges Filmklippare interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Förändringar

Föreningen Sveriges Filmklippare håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2018-09-23

Medlems rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring.

Insyn

Medlem har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att medlemen har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Föreningen Sveriges Filmklippare använder sig av, vilka uppgifter om medlem som Föreningen Sveriges Filmklippare behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om medlem tror att Föreningen Sveriges Filmklippare har registrerat uppgifter om medlemen som är oriktiga eller ofullständiga, har medlem alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Medlem kan kräva att Föreningen Sveriges Filmklippare tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om medlemen drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om medlem motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Medlem har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om medlem anser att det är något Föreningen Sveriges Filmklippare inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Medlem har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Föreningen Sveriges Filmklippare har lagrat om medlem på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.
Rätten till överföring förutsätter dock att Föreningen Sveriges Filmklippare behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från medlem. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som medlem själv har lämnat.

Hur klagar medlem på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om medlem upplever något medlemen anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation

Om medlem har frågor om hur Föreningen Sveriges Filmklippare behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@sverigesfilmklippare.se
Rubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om medlems personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. Du är annars varmt välkommen att ringa till oss på 08-643-4500.