Huvudklippare får upphovsrätt

5 Minuters Läsning mån 03 Jul 2023


Den 30 juni 2023 är en historisk dag för oss alla!

 

Från den 1 september 2023 tillerkänns huvudklippare i film och tv-serieproduktioner som upphovspersoner med rätt till royaltyersättning genom det nya kollektivavtal som Scen och Film förhandlat.

Det betyder i praktiken att vi är royaltyfähiga från och med nu!

Här nedan kan ni läsa mer om den stora nyheten!

https://scenochfilm.se/kollektivavtal/film-tv-och-radio/film-tv-och-videoinspelning/om-film-tv-och-videoinspelningsavtalet-2023/?link_id=98b8fa2c-c06e-464a-9d58-040be71e802c

 

Detta tarvar såklart massor av firande och ryggdunkande, men jag vill börja med att tacka alla som arbetat oförtrutet, helt oavlönat, och vikt ansenliga timmar av sin fritid för denna viktiga fråga. I detta nu ingen nämnd ingen glömd.

Förslagsvis måste vi ha en sammankomst inom en inte alltför avlägsen framtid där vi kan skåla in den nya tiden med inte minst erkännandet att även vårt arbete är av konstnärlig art...

 

Mer om det efter sommaren.

Till dess önskar vi er alla en härlig sommar!

 

Styrelsen genom Fredrik Morheden


Dela